فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر

 

قابل توجه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر / فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر

احترماً به این وسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان "پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر" می رساند، از روز شنبه مورخ 1397/07/21 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 می توانند با مراجعه به سامانه باشگاه به آدرس www.bpj.iau.ir و ورود به صفحه شخصی خود نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است آن دسته از اعضای محترم باشگاه که قبلاً از طریق سامانه قدیم باشگاه (WWW.BPJ.IR) عضو شده اند و همچنین متقاضیانی که عضو باشگاه نمی باشند نیز می توانند پس از اقدام برای عضویت در باشگاه از طریق سامانه جدید باشگاه (WWW.BPJ.IAU.IR) ، در صورت کسب حداقل امتیاز مورد نظر، نسبت به ثبت درخواست "پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر" اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام در بخش تسهیلات مربوطه به هیچ وجه به معنای پذیرش نهایی عضو در مقطع بالاتر نمی باشد و پذیرش نهایی مشروط به تائید ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است. متقاضیان می توانند سوالات خود را از طریق آدرس ایمیل iaubushehr_yrec@yahoo.com مطرح نمایند.