قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی واحد

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص برگزاری مراسم هفته پژوهش در دهه آخر آذرماه سال 1400، پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر واحد در گروه های آموزشی مختلف (علوم پايه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبيعی، هنر و فناوران برتر) می­باشند مدارک خود را به ضمیمه فرم مشخصات پیوست شده به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل تا پس از بررسی به ستاد هفته پژوهش و فناوری ارسال گردد:

لازم به ذکر است:

- تنها دستاوردهای پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به عنوان آدرس پژوهشگر (براساس آدرس دهی اعلام شده توسط دانشگاه ) ارائه شود.

 بازه زمانی مدارک و مستندات داوطلبان از فروردین سال 1397 تا آذرماه سال 1400 هجری شمسی برابر با مارس 2018 تا نوامبر سال 2021 میلادی است.

- امتیازدهی بر اساس بخشنامه شماره 47418 مورخ 1400/08/05 و مطابق با آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی صورت می­پذیرد.

- برگزیدگان 3 سال گذشته نمی­توانند بعنوان پژوهشگر برتر سال 1400 معرفی شوند.

-  کليه مدارک و اطلاعات پژوهشگران واحد حداکثر تا تاريخ 1399/09/15 به نشانی iaubushehr1400@gmail.com  (امور پژوهشی واحد) ارسال گردد.


 

دریافت بخشنامه و دستورالعمل هفته پژوهش 1400

دریافت ضمیمه پرسشنامه پژوهشگران برگزیده هفته پژوهش 1400


 

معاونت علمی (آموزش پژوهش) واحد