رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

رشته های کاردانی ناپیوسته
آموزش و پرورش ابتدایی (طرح معلمان) کاردان فنی برق
آموزش زبان انگلیسی(طرح معلمان)  کارهای عمومی ساختمان
آموزش دینی و عربی(طرح معلمان)  مخابرات
 آموزش زبان و ادبیات فارسی(طرح معلمان)  مدیریت گمرکی
امور گمرک  معماری 
 برق الکترونیک نرم افزار کامپیوتر
 تکنولوژی شیلات هنرهای نمایشی
حسابداری  

 

رشته های کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک علمی کاربردی الکترونیک عمومی
علمی کاربردی الکترونیک برق صنعتی علمی کاربردی صنایع شیمیایی
علمی کاربردی الکترونیک تاسیسات الکتریکی علمی کاربردی ساختمان

 

رشته های کارشناسی پیوسته
آموزش الهیات و معارف اسلامی علوم ورزشی
ادبیات نمایشی مددکاری اجتماعی
بازیگری مرمت بناهای تاریخی
حسابداری مدیریت فرهنگی و هنری
حقوق مهندسی برق
 راهنمایی و مشاوره مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
روانشناسی مهندسی رباتیک
زبان و ادبیات انگلیسی  مهندسی شیمی
زبان و ادبیات فارسی مهندسی عمران
شیمی محض مهندسی فناوری اطلاعات
علوم اقتصادی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
علوم تربیتی مهندسی معماری
علوم سیاسی مهندسی مکانیک
علوم و مهندسی جنگل مهندسی نفت
علوم و مهندسی شیلات نمایش

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق کنترل علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی
مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت علوم تربیتی
مهندسی تکنولوژی الکترونیک تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر آموزش و پرورش ابتدایی
مهندسی اجرایی عمران ارتباط تصویری
معماری آموزش زبان و ادبیات فارسی
تکثیر و پرورش آبزیان آموزش دینی  و عربی
حسابداری آموزش زبان انگلیسی
 علوم ورزشی علمی کاربردی ارتباط تصویری

 

 

رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته
آموزش زبان انگلیسی فیزیولوژی ورزشی
ادبیات نمایشی مدیریت آموزشی
الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی مدیریت کسب و کار-استراتوژی
برنامه ریزی درسی مدیریت کسب و کار-بازاریابی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مهندسی انرژی هسته ای
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران مهندسی برق الکترونیک
حسابداری مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 حقوق بین الملل مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی
 حقوق خصوصی مهندسی برق قدرت
حقوق کیفری و جرم شناسی مهندسی برق -کنترل
روانشناسی عمومی مهندسی برق مخابرات
روانشناسی بالینی مهندسی برق- مخابرات سیستم
ریاضی کاربردی آنالیز عددی مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
ریاضی کاربردی –بهینه سازی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
زبان و ادبیات فارسی مهندسی فناوری اطلاعات
زبان شناسی همگانی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
علوم اقتصادی مهندسی محیط زیست
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
علوم سیاسی  مهندسی معماری
علوم ومهندسی محیط زیست- آلودگی های محیط زیست مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
عمران زلزله مهندسی منابع طبیعی
عمران سازه مهندسی هسته ای- مهندسی رآکتور
فرهنگ و زبان های باستانی مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای

 

رشته های دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی شیمی - شیمی آلی
جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی عمران - سازه
حسابداری  محیط زیست - آلودگی محیط زیست 
 حقوق کیفری و جرم شناسی معماری
روانشناسی عمومی مهندسی برق-  قدرت
زبان شناسی همگانی مهندسی محیط زیست
زبان و ادبیات فارسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
زیست شناسی -  سلولی و مولکولی مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای

 

رشته های علوم پزشکی
پرستاری