اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           فاضل امیری
رشته تحصیلی: مهندسي منابع طبيعي- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177798200
پست الکترونیک:

amiri_fazel@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر