کارمندان آزمایشگاه نقشه برداری

  نام ونام خانوادگی : احمد چاهکوتاهی
رشته تحصیلی : عمران
گرایش : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

آزمایشگاه نقشه برداری

نام آزمایشگاه: نقشه برداری

محل آزمایشگاه: ساختمان شماره 5

متراژ آزمایشگاه: 70

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

شماره اموال

 

 

 

مارک دستگاه

 

کشور سازنده دستگاه

 

 

توضیحات

 

 

شماره سریال

سال خرید یا ساخت

1

دوربین نیو

882500021

سوکیا

چین

1386

2

دوربین نیو

882500022

نیکان

چین

1386

3

دوربین نیو

882500023

تاپکن

چین

1386

4

دوربین تئودولیت

88500035

سوکیا

چین

1386

5

دوربین تئودولیت

882500037

تاپکن

چین

1386

6

دوربین توتال

882500033

تریمبل

چین

1386

7

دوربین توتال

882500025

سوکیا

چین

1386

8

سه پایه دوربین

882500051

ایکا

چین

1386

9

ژالن

882500038

نیکان

چین

1386

10

شاخص

882500062

نیکان

چین

1386

11

منشور

882500027

سوکیا

چین

1386

12

GPS

882500051

جارمین

چین

1386