کارمندان کارگاه عمومی

  نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
گرایش :  
مدرک تحصیلی :  
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

کارگاه عمومی

نوع کارگاه : کارگاه عمومی مکانیک - جوشکاری

نام دستگاه: دریل ثابت رومیزی ( دریل ستونی)

توضیحات :

سوراخکاری کلیه قطعات آهنی، چدنی، چوبی و فلزی

نام دستگاه :

خدمات

وزن

مدل

شرکت

سوراخکاری قطعات

80 kg

-

ماشین سازی تبریز

 

 

 

نوع کارگاه : کارگاه عمومی مکانیک واسکلت فلزی وجوشکاری

نام دستگاه: دستگاه خم کن-دستگاه نقطه جوش-سنگ آتشی-پروفیل بر-دریل ستونی.فارسی بر وانواع ترانس جوش

توضیحات:توانایی پوشش سر فصل آموزشی رادارد

نام دستگاه :

خدمات

وزن

مدل

شرکت

خم کاری ورقه های فلزی

130 kg

-

ایران تبریز