نام ونام خانوادگی : رضا دشتی
رشته تحصیلی : تاریخ
گرایش : تاریخ اسلام
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی :

dashti.r [at] iaubushehr.ac.ir

  تلفن تماس : 07733329145