کارمندان کارگاه سیم پیچی

  نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی :  
گرایش :  
مدرک تحصیلی :  
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

کارگاه سیم پیچی

نوع کارگاه: سیم پیچی dc, ac

نام دستگاه به فارسی: مجموعه کامل سیم پیچی موتورهای الکتریکی  سه فاز و تکفاز وترانسفورماتور های تکفاز و سه فاز

توضیحات: این کارگاه میتواند در جهت تعمیر و یادگیری و راه اندازی کلیه موتورهای سبک از نظر توان الکتریکی نیمه سنگین و سنگین (افقی-عمودی) سر فصل آموزشی را پوشش داده

 

دستگاه: مجموعه کامل سیم پیچی

کارگاه

نوع موتور

نوع سیم پیچی

قابلیت سیم پیچی

دستگاه تست موتور

خدمات

 

 

سیم پیچی

 

 

 

Ac,dc

 

 

تک فاز – سه فاز

 

 

روتور- استاتور-ترانسفوماتور

 

 

دارد

برگزاری دوره های حرفه ای سیم پیچی