کارمندان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

  نام ونام خانوادگی : آرمان قاسمی
رشته تحصیلی : برق
گرایش : قدرت
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

نوع آزمایشگاه:  ماشین های الکتریکی   ac.dc

نام دستگاه به فارسی: مجموعه ماشین های الکتریکی

نام دستگاه به انگلیسی: electrical mashin

توضیحات:این مجموعه   آزمایشگاه توانایی پوشش سر فصل آموزشی را دارد و قادر به انجام ازمایش ها با کمترین خطا می باشد

 

دستگاه: مجموعه ماشین های الکتریکی

شرکت

Dc motor

generator

Synchron ous

Motor/ generator

Capacitor run  motor

Universal  motor

Transformer

Data acquisition interface

Four-pole seqirral cage induction motor

خدمات

ساخت

بهتوان صنعت

دارد

دارد

دارد

دارد

تکفاز

سه فاز

Metering ossilloscope phase analyzer spectrum analyzer

دارد

اشنایی با کلیه ماشین های الکتریکی

ایران.موتورها و ژنرتورها خارجی میباشد