برگزاری محفل انس با قرآن کریم به مناسبت عید غدیر

برگزاری محفل انس با قرآن کریم به مناسبت عید غدیر در مسجد مجتمع عالی شهر1394/07/22  با حضور قاریان برجسته شهرستان بوشهر