نام طرح مجری وضعیت
سنجش سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی; مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر جلیل عظیم پور  خاتمه طرح
بررسی تنوع زیستی ماهیان استان بوشهر حمیدرضا اسماعیلی  میانی
بررسی وضعیت خود پالایی رودخانه دالکی، حله و شاپور و مند  تیرداد مقصود لو خاتمه یافته
بازجستن ضرابخانه های ساسانی بر اساس سکه های نبشته دار ساسانی مریم انصاری خاتمه یافته
 ابداع روش GIS در جهت تهیه بانک اطلاعات سازه در سیستم جغرافیایی علیرضا کیانی  خاتمه یافته
 مطالعه عددی ترابرد الکترون در نانو آشکارساز های نوری MSM  با استفاده از مدل تصحیح کوانتومی گذار انرژی  کیوان رضوی نهایی - فاقد مقاله
تلاش علمای ایرانی در عرضۀ خردورزی و فن­آوری، دانش­های عقلی و پزشکی (از عصر خردگرایی تا عهد قاجار) سید احمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
رابطه بین خصوصیات شرکت ها (عوامل داخلی) و سطح افشا داوطلبانه اطلاعات بهرام برزگر تایید کارشناس
بررسی نظام ارزشی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه عبدالله رضایی خاتمه یافته
مدل سازی حالت پایای آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز پس دریچه دار شده کیوان رضوی خاتمه یافته
بررسی ساختار جمعیت ماهی گل چراغ در سر شاخه های رودخانه های استان بوشهر هانیه ضیائیان نوربخش خاتمه یافته
مدل تهیه علوفه قابل استفاده و نیاز روزانه واحد دامی استفاده کننده از مراتع فاضل امیری خاتمه یافته
درخت های ماکزیمال و مولدها در نیمگروههای نمایش {x,y,x,w|x=y,x=z,x=w,x=t,y=z,y=w,y=t,z=w,z=t}با استفاده از روش لیفتینگ یوسف قیصری خاتمه یافته
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی با استفاده از توابع شعاعی لگاریتمی غیر مستقیم محمد مهدی مزارعی خاتمه یافته
خروج سیستمهای دینامیکی از حالت آشوبی به حالت خطی یا تناوبی با آنالیز توانهای لیاپانوف سیستم و حل عددی آنها محمد هادی اتابک زاده خاتمه یافته
بررسی پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان خور خان تیرداد مقصودلو خاتمه یافته
بررسی و مقایسه ترکیبات غذایی و اسیدهای چرب موجود در دوگونه از ماهیان دریایی و آب شیرین و تاثیر انجماد بر آنها هانیه ضیائیان نوربخش خاتمه یافته
General English in the Iraninan Academic Setting: A Study Of Learners’ Needs and Teachers’ Perceptions of Those Needs حسین سعد آبادی خاتمه یافته
بررسی فلزات سنگین موجود در گرد و غبار خیابانهای بوشهر و بهینه بندی آلودگی منطقه طیبه طباطبائی خاتمه یافته
بررسی مقایسه ای مقادیر جیوه، سرب و کادمیوم در سه گونه از ماهیان تالابهای انزلی و گمیشان طیبه طباطبائی خاتمه یافته
ررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر  بهره وري صنایع عمل آوری ماهی و میگو در شهرستان بوشهر ویدا واعظی خاتمه یافته
بررسی ویژگیهای رویشگاهی گونه Ziziphus spina christii در استان بوشهر اسماعیل کوهگردی خاتمه یافته
خوانش ، بازنویسی ، معرفی و ارائه توضیحات و حواشی اسناد منتشر نشده شهبندری عباس عاشوری نژاد خاتمه یافته
بررسی کلاس های گروه های دیاگرام روی  نیم گروههای نمایش با اضافه کردن مولدها ی جدیدبه الفا بت یوسف قیصری خاتمه یافته
An Investigation into The Role of the Translator s Gender Ideology in the Translation of Emily Bronots Wuthering Heights سید غلامرضا شفیعی ثابت خاتمه یافته
بازاریابی آبزیان استان بوشهر عباسعلی دهقانی خاتمه یافته

An Comparative Study of Marginalisation Leading to Caste and Oppression in

Rabindranath Tagore’s Gora Mahasweta Devi’s Chotti Munda and His Arrow and Bama’s

محمد اکسیر خاتمه یافته
بررسی وضعیت کنونی ماهیان آبهای داخلی استان بوشهر حمید رضا اسماعیلی خاتمه یافته
برخي ازشاخص هاي توپولوژيك دسته اي نامتناهي از نانو ساختار هاي جديد علی اصغر بهروزپور خاتمه یافته
استفاده دو منظوره از بازياب ديناميکي ولتاژ (DVR) به منظور بهبود کيفيت ولتاژ و محدودسازي جريان اتصال کوتاه سمت بار مجتبی نجفی خاتمه یافته
بررسی انسان و جامعه از دیدگاه ابن خلدون داوود یحیایی  
تأثیر پارامترهاي محيطي بركيفيت علوفه گونة Avicennia merina در استان بوشهر فاضل امیری خاتمه یافته
مقایسه میزان ترسیب کربن در دو گونه گیاهی Avicennia marian و Halecenemum sp در جنگل های حرا و مراتع ساحلی جنوب استان بوشهر فاضل امیری  
شبیه سازی عددی آشکار سازهای نوری MSM با استفاده از مدل گذار انرژی کیوان رضوی خاتمه یافته
بررسی ساختار سن و رشد سیاه ماهی (Capoeta trutta) در رودخانه سیمره استان ایلام عبدالرحیم پذیرا خاتمه یافته