اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           ناهید بابایی
رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی گیاهی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09306691644
پست الکترونیک:

nahid.babaei@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر