تعداد عناوین کتب کتابخانه به تفکیک گروه های آموزشی

تعداد عناوین کتب کتابخانه به تفکیک گروه های آموزشی

ردیف عناوین رشته ها تعداد عناوین فارسی تعداد عناوین لاتین
1 الهیات و فلسفه 2687 82
2 تاریخ 2010 44
3 تربیت بدنی و علوم ورزشی 468 65
4 حسابداری، اقتصاد و مدیریت 2827 1378
5 حقوق و علوم سیاسی 1866 398
6 هنر و معماری 680 446
7 ادبیات 3824 2071
8 ریاضیات و کامپیوتر 1704 1109
9 شیمی و فیزیک 449 368
10 کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات 856 726
11 مهندسی عمران 1319 776
12 مهندسی برق 1806 1777
13 علوم پزشکی 740 245
14 روان شناسی و علوم تربیتی 2078 1102