معاون دانشکده تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:           باقر گرگین
رشته تحصیلی:  الهیات و معارف اسلامی
گرایش: فلسفه و کلام اسلامی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733320294
پست الکترونیک: B_Gorgin65@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر