مدیر گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی:           مهران حسین افشاری
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حسابداری

کلیه گرایش ها در مقاطع   کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه                   9/30 الی 12/30    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه               8 الی 11               بوشهر دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

حسابداری (دکتری)

حسابداری (کارشناسی ارشد)
حسابداری (کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی)
حسابداری (کارشناسی پیوسته)
حسابداری (کارشناسی پیوسته 95 به قبل)

 دروس

حسابداری (دکتری)

حسابداری (کارشناسی ارشد)