مدیر گروه حسابداری

نام و نام خانوادگی:           بهرام برزگر
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09170390700
پست الکترونیک: yaest@hotmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حسابداری

کلیه گرایش ها در مقاطع   کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه و یکشنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

حسابداری (دکتری)

 دروس

حسابداری (دکتری)

حسابداری (کارشناسی ارشد)