مدیر گروه  آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی:           سعید یزدانی
رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
گرایش: ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09126046788
پست الکترونیک: Saya134074@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه و یکشنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

 دروس

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)