اهم فعالیت های اداره تربیت بدنی واحد

اهم فعالیت های اداره تربیت بدنی واحد :

  1. برگزاری تمرین ها و شرکت در مسابقات ورزشی در رشته های : بسکتبال ، والیبال ، هندبال ، بدمینتون، شطرنج ، فوتسال ،  تنیس روی میز ، فوتبال ، دومیدانی وکشتی آزاد، فرنگی برادران ، کاراته و جودو.
  2. شرکت در مسابقات استانی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مختلف مصوب استان.
  3. شرکت در مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مختلف ورزشی مشروط بر کسب مقام در مسابقات استان.
  4. اعطای تخفیف شهریه ورزشی به دانشجویان قهرمان مطابق بخشنامه های موجود .
  5. معرفی قهرمانان واحد به مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی .
  6. برگزاری  کلاسهای مربیگری و داوری  در رشته های مختلف ورزشی.
  7. میزبانی مسابقات ورزشی در رشته های مصوب استان.

 

 معرفی تیم های ورزشی فعال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر:

1-تیم های ورزشی برادران

کشتی آزاد و فرنگی ـ دوومیدانی  ـ فوتبال ـ  والیبال ـ بسکتبال ـ  هندبال ـ جودو

تنیس روی میز ـ کاراته ـ تکواندو ـ آمادگی جسمانی ـ وزنه برداری ـ شطرنج و فوتسال .

          

2-تیم های ورزشی خواهران

بدمینتون ـ تنیس روی میز ـ والیبال ـ بسکتبال ـ هندبال ـ کاراته ـ شطرنج ـ آمادگی جسمانی و فوتسال .