عنوان رساله های دکتری

   زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد

   دانشکده علوم انسانی
  دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

با توجه به تأکید نهاد محترم ریاست جمهوری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­ بایست نسبت به ثبت موضوع و پروپزال خود در سایت ایران داک به آدرس https://irandoc.ac.ir اقدام نموده و حداکثر یک ماه پس از آن جهت تائید نهایی به کارشناس محترم پژوهش مراجعه نمایند. در صورت عدم تأیید، مسئولیت تکراری بودن احتمالی موضوع و عواقب بعدی آن بر عهده خود دانشجو می­ باشد.

حوزه پژوهش واحد بوشهر

قابل توجه دانشجویان محترم (مقطع ارشد و دکتری)

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلی رشته­ های «فنی و مهندسی» شرکت شهرک ­های صنعتی بوشهر در نظر دارد از پایان ­نامه ­های مقاطع تحصیلی تکمیلی (ارشد و دکتری فنی و مهندسی) مرتبط با نیازهای این شرکت حمایت مالی و کمک بلاعوض نماید دانشجویان متقاضی می­ توانند جهت تکمیل فرم  به پژوهش خانم خدابندلو مراجعه نمایند.

حوزه پژوهش دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد بوشهر