راهنمای مراحل اخذ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای مراحل اخذ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود فایل راهنمای مراحل اخذ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اصالت رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

با عنایت به راه ­اندازی نرم­ افزار اصالت­ سنج در واحد بوشهر، از تاریخ 1395/03/16 کلیه دانشجویانی که در مرحله داوری قرار دارند می­ بایستی قبل از درخواست نامه داوری، لوح فشرده متن رساله یا پایان­ نامه با فرمت word و pdf خود را به کارشناس محترم پژوهش (سرکار خانم خدابند­لو) تحویل دهند تا اصالت متن بررسی شود.

مدارک مورد نیاز اصالت­ سنجی

پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد

  • ارائه اصل فرم 7 تکمیل شده
  • نامه پیش داوری
  • پایان­ نامه فنربندی شده (طبق آیین­ نامه نگارش تنظیم شده باشد)
  •  فایل word پایان­ نامه (طبق آیین­ نامه نگارش تنظیم شده باشد)

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد بوشهر

فرم های کارآموزی و پروژه کارشناسی

   فرم نمره کارآموزی
   فرم تعریف پروژه
   فرم نمره پروژه
   فرم کارآموزی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر 95

نکات مهم در مورد چگونگی آماده سازی مدارک جهت بررسی نمره مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد

JRK-MIF2015

آخرین گزارش (JCR) Journal Citation Report

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن 95

الزاما برای اعتبار سنجی مقالات  هر سه فهرست BlackList زیر بررسی شود:

BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)
BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
BlackList (وزارت بهداشت)

آرشیو ماه های گذشته

فرم های دکتری تخصصی پژوهش محور

مراحل عنوان word pdf
مرحله اول
فرم قراداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
مرحله دوم
طرح برون دانشگاهی

فرم های رساله دکتری

مراحل عنوان word pdf
 
جهت انجام مراحل اول و دوم( ثبت موضوع پایان نامه و ارائه پروپوزال) به سامانه اتوماسیون خدمات آموزشی و پژوهشی مراجعه فرمایند.    
مرحله سوم
فرم اعلام کفایت رساله
مرحله چهارم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله پنجم
پیش دفاع
مرحله ششم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله هفتم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی  
مرحله هشتم
فرم 12
 
معرفی نامه ها
 
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری
 
فرم تعیین ارزش مقاله دکتری

فرم های کارشناسی ارشد

مراحل عنوان علوم تحقیقات واحد بوشهر
 
جهت انجام مراحل اول و دوم( ثبت موضوع پایان نامه و ارائه پروپوزال) به سامانه اتوماسیون خدمات آموزشی و پژوهشی مراجعه فرمایند.    
مرحله سوم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله چهارم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله پنجم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی
مرحله ششم
فرم 12
 
معرفی نامه ها
 

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 14)

دانشجویان محترم از تاریخ 1395/12/01 حوزه پژوهشی دانشگاه فقط مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که توسط دانشگاه­ها یا انجمن­های علمی معتبر برگزار شده باشند.

 
فرم شرکت در جلسات دفاع