عنوان رساله های دکتری

   زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد

   دانشکده علوم انسانی
  دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویانی که قصد دفاع از پایان ­نامه­ ی خود تا پایان نیمسال دوم 97-96 را دارند می ­رساند با توجه به تعطیلی تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از پایان تیرماه 97 تا پایان مردادماه 97 آخرین فرصت صدور فرم پیش­داوری و ارائه فرم آمادگی دفاع (فرم 7)روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 می­ باشد. بدیهی است نوبت دفاع دانشجویانی که پس از تاریخ مذکور مراجعه نمایند در نیمسال اول 98- 97 خواهد بود.

حوزه پژوهش و فناوری واحد بوشهر