مدیر گروه  ادبیات نمایشی سینما و ارتباط تصویری

نام و نام خانوادگی:           محمد رضا شهبازی
رشته تحصیلی: هنر
گرایش: هنرهای نمایشی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09122011648
پست الکترونیک: Mrsh3072@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه ادبیات نمایشی سینما و ارتباط تصویری

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد

 شنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

ادبیات نمایشی (کارشناسی ارشد)

جدول ترم بندی

ادبیات نمایشی

ارتباط تصویری(کارشناسی)
کارگردانی

 دروس

ادبیات نمایشی (کارشناسی ارشد)

کارگردانی
ارتباط تصویری(کارشناسی)
دروس عمومی