شماره تماس دانشگاه :

07733350172

نمابر :

07733350173

دفتر ریاست واحد:

 

آدرس :

 بوشهر- میدان شهرداری- ابتدای بلوار شهید رئیسعلی دلواری- ساختمان ولایت( دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر- کد پستی: 7515895496

 

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

07733684002-07733684003

07733336731

پست الکترونیکی: iaub@nahad.ir