مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

نام و نام خانوادگی:           غلامرضا جعفری نیا  
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
گرایش: جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171726337
پست الکترونیک: Jafarinia.reza@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه و چهارشنبه  10 الی 13    دانشکده علوم انسانی

آرایش کلی

جامعه شناسی (دکتری)

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)

جدول ترم بندی

جامعه شناسی (دکتری)

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)

 دروس

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)