مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

نام و نام خانوادگی:           غلامرضا جعفری نیا  
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
گرایش: جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171726337
پست الکترونیک: Jafarinia.reza@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی و جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

پنجشنبه و جمعه  8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

 

 

 دروس

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد)