مدیر کل امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی:           اشکان معصومی
رشته تحصیلی: مهندسی برق
گرایش: مخابرات
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733552098
نمابر: 07733552098
پست الکترونیک: Ashkan2masoomi@iaubushehr.ac.ir
   
اطلاعات بیشتر