مدیر کل امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی : یوسف مردانی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
رتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی : @iaubushehr.ac.ir
شماره تماس :  
 
 

اطلاعات بیشتر