نام کتاب :: مکاتبات اداری و شیوه های نگارش فارسی
مولف:شمس الحاجیه اردلانی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1388
موجودی:154


نام کتاب :آب و معماری، درآمدی بر شناخت مؤلفه¬های مفهومی، زیبایی شناختی و کارکردی آب در معماری ایران
مولف:مریم حقایق
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول - بهار 1392
موجودی:153


نام کتاب :آنتروپی و انرژی، تعادل تا حالت¬های ایستا
مولف:محمد جواد کمالی - زکریا کمالی - امیر حسین شهبازی کوتنایی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1392
موجودی:265


نام کتاب :أوضاع اليهود و المسيحيين في التشريع الإيراني (قانون الأحوال الشخصية نموذجاً)
مولف:دکتر محمد چم کوری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1391
موجودی:254


نام کتاب :ادبیات و روانکاوی
مولف:روث پارکین - گنلاس
مترجم:سعید یزدانی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1391
موجودی:0


نام کتاب :اسناد کنسولگری امپراتوری عثمانی در بندر بوشهر
مولف:دکتر عباس عاشوری‌نژاد - دکتر مریم پرهیزکاری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1392
موجودی:235


نام کتاب :المختارمن‌الأمثال العربية و ما یعادلها بالفارسية الفصحی و الشعبية بین البلاد العربية
مولف:دکتر سيد مجتبی حسینی و یعقوب یوسف‌ پور‌نجف.
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول - زمستان 1391
موجودی:0


نام کتاب :اکوسیستم مانگرو
مولف:دکتر اسماعیل کوه گردی - مهندس عباسعلی دهقانی - دکتر عبدالرحیم پذیرا - دکتر مهرداد اکبرزاده
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1392
موجودی:365


نام کتاب :ایران و روابط ترکیه و ایالات متحده امریکا
مولف:طالب ابراهیمی - یوسف جعفری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1393
موجودی:152


نام کتاب :تحقیق به زبان ساده: راهنمای قدم به قدم تدریس روش تحقیق برای کودکان و نوجوانان
مترجم:حیدر محمدی باغملایی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1389
موجودی:235


نام کتاب :حکمت عملی
مولف:حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرضا جمالزاده
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول - بهار 1392
موجودی:0


نام کتاب :دین من زیباست
مولف:زهرا علیزاده - سید محمد جواد مهدوی مرتضوی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – بهار 1392
موجودی:152


نام کتاب :روابط ایران و ترکمنستان
مولف:صفی الله شاه قلعه - طالب ابراهیمی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1393
موجودی:254


نام کتاب :ساختار نور و سایه در فیلم
مترجم:حسین روشنکار
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1388
موجودی:120


نام کتاب :شعر در کفه ترازو (عروض و قافیه)
مولف:شمس الحاجیه اردلانی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1389
موجودی:250


نام کتاب :عاشقانه‌ها در ادب فارسی دوران یک هزار ساله از رودکی سمرقندی تا رشید یاسمی بر اساس تاریخ ادبیات دکتر ذبیح الله صفا
مولف:سید احمد حسینی کازرونی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1391
موجودی:0


نام کتاب :علم اقتصاد خرد (جلد اول)
مولف:دکتر ویدا واعظی- دکتر وفا واعظی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1391
موجودی:356


نام کتاب :علم اقتصاد خرد (جلد دوم)
مولف:دکتر ویدا واعظی- دکتر وفا واعظی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول 1392
موجودی:238


نام کتاب :فراز و فرود شخصیت سیاسی میرزا علی کازرونی (لسان الملّه)
مولف:علی حق شناس
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1389
موجودی:159


نام کتاب :فرهنگ و آیین های بوشهر در آثار ایرج صغیری
مولف:اشرف سلطانی نیا
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوبت چاپ:اول – 1389
موجودی:452


— 20 تعداد آیتم های هر صفحه
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه