مدیر گروه کلیه رشته های مهندسی محیط زیست و آلودگی محیط زیست و زیست شناسی سلولی مولکولی

نام و نام خانوادگی:           طیبه طباطبایی
رشته تحصیلی: محیط زیست
گرایش: محیط زیست
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177733623
پست الکترونیک: Tabatabaie20@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه مهندسی محیط زیست و آلودگی محیط زیست و زیست شناسی سلولی مولکولی

 در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه و دوشنبه    10 الی 14    بوشهر- دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

 

 

 دروس