مدیر گروه کلیه گرایش های مهندسی مکانیک و مهندسی هسته ای

نام و نام خانوادگی:           میثم غلامپور
رشته تحصیلی: مکانیک
گرایش: تبدیل انرژی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09120676915
پست الکترونیک: m.gholampour@iaubushehr.ac.ir
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های مهندسی مکانیک و مهندسی هسته ای

کلیه گرایش های مهندسی مکانیک در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه 9-12      یکشنبه 9-12     بوشهر- دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

 دروس

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

دروس عمومی