مدیر گروه مهندسی برق - قدرت

نام و نام خانوادگی:           مجتبی نجفی
رشته تحصیلی: برق
گرایش: قدرت
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٥٥٧٧٠١
پست الکترونیک:  mojtabanajafi2000@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق قدرت در مقاطع کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

شنبه الی چهارشنبه     8 الی 14    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر معاونت علمی

دروس مهندسی برق - قدرت            دریافت فایل