مدیر گروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی:           مسعود صابری
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
گرایش: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177737263
پست الکترونیک: Msd.saberi@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

کلیه گرایش های مهندسی شیمی در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد

شنبه الی چهارشنبه     8 الی 14    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر ارتباط با صنعت

 پنجشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی             

کارشناسی پیوسته نفت

 دروس

مهندسی شیمی (کارشناسی)
دروس عمومی