مدیر گروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی:           محسن آهی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
گرایش: بیوتکنولوژی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس:  09120729581
پست الکترونیک: mohsanahi@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های مهندسی شیمی

کلیه گرایش های مهندسی شیمی در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی

یکشنبه و  سه شنبه     9 الی 12    بوشهر- خیابان مطهری - دفتر هیات علمی

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی             

کارشناسی پیوسته نفت

 دروس

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد)
مهندسی شیمی (کارشناسی)
مهندسی نفت (کارشناسی)

               

جدول آرایش ترمی

آرایش ترمی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی