مدیر گروه معماری

نام و نام خانوادگی:           محمد علی رحیمی
رشته تحصیلی: معماری
گرایش:  
مدرک تحصیلی:  
شماره تماس: 09369689407
پست الکترونیک: saeedrahimi@hotmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه معماری

 در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

 دوشنبه 12-10   و سه شنبه      10-8    بوشهر- دانشکده علوم انسانی

 

دکتری

دکتری معماری           

 

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته معماری           

 مهندسي معماري مقطع كارشناسي ناپيوسته( كارداني ناپيوسته معماري)
مهندسي معماري مقطع كارشناسي ناپيوسته (كارداني ناپيوسته غيرهمنام بامعماري)
مهندسي معماري مقطع كارشناسي ناپيوسته  (كارداني پيوسته معماري)

 دروس

معماری (کارشناسی ارشد)

کارشناسی ناپیوسته معماری

دروس عمومی