مدیر گروه کلیه گرایش های کامپیوتر

نام و نام خانوادگی:           علیرضا چمکوری
رشته تحصیلی: کامپیوتر
گرایش: سيستم هاي نرم افزاري
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: ٠٩١٧٣٧١٥٠٠٩
پست الکترونیک: a.r.chamkoori@iaubushehr.ac.ir
Chamkoori_alireza@yahoo.co.uk
Chamkoori@gmail.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد

یکشنبه و سه شنبه      9 الی 13    بوشهر دانشکده علوم انسانی

 

جدول ترم بندی

کارشناسی پیوسته نرم افزار             

مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهندسي کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسي پیوسته ورودي 93به بعد)

 

 دروس

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری (کارشناسی ارشد)
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد)
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کارشناسی)
دروس عمومی