مدیر گروه کلیه گرایش های عمران (سازه - زلزله)

نام و نام خانوادگی:           هادی دشتی
رشته تحصیلی: عمران
گرایش: ژئوتکنیک
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09171712866
پست الکترونیک:  Hdashti1356@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های عمران (سازه - زلزله)

کلیه گرایش های عمران در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

دوشنبه و سه شنبه     8 الی 14    بوشهر دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه و پنجشنبه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

جدول ترم بندی

عمران (کارشناسی)

 دروس

عمران - زلزله (کارشناسی ارشد)
عمران - سازه (کارشناسی ارشد)
عمران (کارشناسی)
دروس عمومی