معاون دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی:           باقر گرگین
رشته تحصیلی:  الهیات و معارف اسلامی
گرایش: فلسفه و کلام اسلامی
مدرک تحصیلی:  دکتری
شماره تماس: 07733552002
پست الکترونیک: B_Gorgin65@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر