(( اطلاعیه وام بانک قرض الحسنه مهر ایران با کارمزد 4 % ))

 به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند

صندوق رفاه دانشجویی در نظر دارد از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران در سامانه sajed.iau.ir  به دانشجویان واجد الشرایط وام پرداخت نماید .

  • ثبت نام جهت نیمسال      مهرماه      از تاریخ 15 مرداد  الی  15 مهرماه
  • ثبت نام جهت نیمسال     بهمن ماه    از تاریخ 15 دی ماه الی 10 اسفندماه

 

وام مذکور به حساب شهریه دانشجویان منظور میگردد.

 

سقف مبلغ وام جهت مقطع دکتری                 200.000.000 ریال

سقف مبلغ وام جهت مقطع کارشناسی ارشد   100.000.000 ریال

سقف مبلغ وام جهت مقطع کارشناسی                 75.000.000 ریال