در شرایط کنونی دانایی یکی از شاخص های اصلی پیشرفت هر جامعه به شمار می‌رود،  پژوهش فعالیت علمی منسجمی برای رسیدن به شناخت دقیق‌تر از مفاهیم پیرامون است.  پژوهش یکی از اساسی‌ترین عوامل برای نیل به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور است.  وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار مطلوب است. انجمن‌های علمی، ادبی و هنری و باشگاه پژوهشگران جوان بازوان توانمند حوزه پژوهش و فناوری هستند.

دکتر اسماعیل کوه گردی

اخبار و اطلاعیه های معاونت پژوهش و فناوری

بازگشت

در واحد بوشهر برگزار شد: کارگاه پروپوزال نویسی بر اساس اصول استاندارد

در واحد بوشهر برگزار شد: کارگاه پروپوزال نویسی بر اساس اصول استاندارد

تاریخ: 95/12/14

رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری واحد بوشهر اهداف مهم کارگاه پروپوزال نویسی را برشمرد و گفت: «دانشجویان با موضوعاتی چون انتخاب موضوع و آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی، نحوه تدوین عنوان طرح، تدوین بیان مسئله، قلمروهای تحقیق، روش انتخاب استاد راهنما، روش موضوع شناسی جهت تدوین نهایی پروپوزال آشنا شدند.»
به گزارش روابط عمومی بوشهر، به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر و در ادامه برگزاری کارگاه‌های مصوب این باشگاه، این بار دانشجویان با شرکت در کارگاه «پروپوزال نویسی»، نوشتن این مهم در تدوین پایان نامه‌ها را بر اساس اصول استاندارد آن آموختند.
دکتر اسماعیل کوه گردی، معاون پژوهش و فناوری واحد بوشهر با بیان اینکه در این دوره شیوه‌های مفید و کاربردی نگارش طرح پیشنهادی پایان نامه تدریس شد، گفت: «آموزش اصول علمی انجام پژوهش و ارائه آن در یک قالب و ساختار مدّون و نیز روند درست و منطقی انجام پایان نامه از اهداف این دوره بود.»
دکتر کوه گردی با تأکید بر اینکه اکثر دانشجویان کار‌شناسی ارشد در انتخاب موضوع و تدوین پروپوزال به مشکلات کلیدی برخورد می‌کنند، تشریح کرد: «پیش آمدن این مشکلات برای دانشجویان سبب کند شدن روند پیشرفت پایان نامه و حتی دلسرد شدن آن‌ها می‌گردد.»
وی ادامه داد: «هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می‌شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهاد یک تحقیق بوده و به منزله نقشه‌های محاسباتی ساختمان است، چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد.»

معاون پژوهش و فناوری واحد بوشهر با بیان اینکه طرح تحقیق، اصلی‌ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، اظهار کرد: «چنانچه دانشجویی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف، سوالات، فرضیه‌ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد.»
رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری واحد بوشهر دیگر اهداف مهم این کارگاه را چنین برشمرد: «در این کارگاه دانشجویان با موضوعاتی چون انتخاب موضوع و آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی، نحوه تدوین عنوان طرح، تدوین بیان مسئله، قلمروهای تحقیق، روش انتخاب استاد راهنما، روش موضوع‌شناسی جهت تدوین نهایی پروپزال آشنا شدند.»
مدرس این کارگاه آموزشی، دکتر هادی زکایی‌فر استادیار گروه شیلات واحد بوشهر بود. شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه اعطا شد.