مدیر گروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل)

نام و نام خانوادگی:           نجمه چراغی شیرازی
رشته تحصیلی: مهندسی برق
گرایش: الکترونیک
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173770307
پست الکترونیک: nch_shirazi@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیرگروه کلیه گرایش های برق ( الکترونیک - مخابرات - کنترل- قدرت)

کلیه گرایش های برق در مقاطع  کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری

سه شنبه  و چهارشنبه   8 الی 10    بوشهر دانشکده علوم انسانی

جدول ترم بندی

مهندسی برق (کارشناسی)

 دروس

مهندسی برق - الکترونیک (کارشناسی ارشد)
مهندسی برق - مخابرات (کارشناسی ارشد)
مهندسی برق - قدرت(کارشناسی ارشد)
مهندسی برق -کنترل(کارشناسی ارشد)
مهندسی برق(کارشناسی پیوسته) تا نیمسال اول 92
مهندسی برق(کارشناسی پیوسته)
مهندسی تکنولوژی برق قدرت (کارشناسی ناپیوسته)
کارشناسی تکنولوژی الکترونیک(کارشناسی ناپیوسته)
کارشناسی مهندسی برق - کنترل ابزار و دقیق (کارشناسی ناپیوسته)
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی(کاردانی)
کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی(کاردانی)