پیام دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

 

ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی بصورت آنلاین 1400

دریافت فایل راهنمای ثبت نام کلیه مقاطع دریافت کنید

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سامانه ثبت نام دوره بدون آزمون مقطع کاردانی ناپیوسته (پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی) سال 1400

جدول رشته های کاردانی ناپیوسته

سامانه ثبت نام دوره بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته (پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)سال 1400

جدول رشته های کاردانی پیوسته

سامانه ثبت نام دوره بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته(پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) سال 1400

جدول رشته های کارشناسی پیوسته

سامانه ثبت نام دوره بدون آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته (پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی)سال 1400

جدول رشته های کارشناسی ناپیوسته

سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دوره بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (ویژه استعداد های درخشان) سال 1400

جدول رشته های کارشناسی ارشد

آرایش ترم رشته های دانشکده فنی و مهندسی

آرایش ترمی رشته های دانشکده علوم انسانی