مرکز تحقیقات انرژی های نو

اهداف و ماموریت های مرکز
اخبار مرکز
رویدادهای مرکز
تماس با مرکز

رئیس مرکزتحقیقات انرژی های نو

نام و نام خانوادگی:           مهدی نکیسا
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
گرایش: تبدیل انرژی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 07733553766
پست الکترو

Research.center.nam@gmail.com

   
اطلاعات بیشتر