دستورالعمل اصلاحیه تقویم آموزشی و امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۹۸

بسمه تعالی
روسای استانها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع: دستورالعمل اصلاحیه تقویم آموزشی و امتحانات سال تحصیلی ۹۹-۹۸ رشته های پزشکی و غیرپزشکی و اجرای طرح تعاون آزمون

به منظور رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پیرو دستورالعمل شماره ۳۰/۲۴۵۳۷ مورخ ۹۸/۵/۱و مصوبه مورخ ۹۹/۲/۲۷ شورای معاونین دانشگاه، اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد. مقرر نمایید با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی بموقع به اعضای هیات علمی و دانشجویان ترتیبی اتخاذ گردد که برنامه اتمام کلاس ها و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در زمان های پیش بینی شده صورت پذیرد.
۱. امتحانات نیمسال دوم طی چهارهفته از تاریخ ۹۹/۰۳/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ برگزار می گردد. اصلاح برنامه امتحان بر مبنای انتقال امتحانات تقویم قبل در هر روز به دو روز پیاپی در تقویم جدید انجام شود.
۲. تعداد جلسات برگزاری امتحانات در هر روز چهار نوبت و به شرح ذیل می باشد.

نوبت و ساعت امتحان: نوبت اول ۱۰-۸، نوبت دوم ۱۳-۱۱، نوبت سوم ۱۶-۱۴ نوبت چهارم ۱۹-۱۷

۳. به منظور جلوگیری از سفرهای بین شهری با اجرای طرح تعاون آزمون، دانشجویان فاقد منع آموزشی با ثبت نام در سایت azmoon99.iau.ac.ir و کسب موافقت از ستاد طرح تعاون آزمون می توانند در واحد محل زندگی خود آزمون دهند.

۴. امتحانات دوره دکتری تخصصی می تواند بر مبنای آزمون شفاهی برخط به تشخیص استاد راهنما و هماهنگی با آموزش واحد برگزار گردد. در کلاسهای ترکیبی از مقاطع ارشد و دکتری با لحاظ تعداد دانشجویان تا ۱۰ نفر بر مبنای آخرین لیست حضور و غیاب، امتحان به روش برشمرده شده مجاز است. ضبط آزمون شفاهی برخط لازم است.
۵. برنامه ریزی و نحوه امتحانات واحدها / مراکز دانشگاهی و آموزشکده های سما دارای دانشجو کمتر از ۱۰۰۰ نفر در اختیار رئیس استان می باشد. برنامه ریزی می باید پاسخگوی طرح تعاون آزمون می باشد.
۶. با توجه به بهره گیری غیربرخط از کلاس های مجازی برخط، رعایت میزان حضور دانشجویان در کلاس حضوری ضروری نیست.
۷. در شهرهایی که در بازه آزمون وضعیت قرمز را داشته باشند اجرای امتحان حضوری مجاز نمی باشد.
۸. دانشجویان متقاضی شرکت در طرح تعاون آزمون می بایست دستورالعمل های ابلاغی ستاد مرکزی طرح تعاون آزمون را از طریق سامانه کسب و اجرا نمایند.
۹. در طول مدت آزمون تمامی کارکنان موظف به همکاری با معاونت آموزشی در اجرای هرچه بهتر و امن آزمون می باشند.
۱۰. امتحان دروس عمومی و معارف در هر واحد با هماهنگی استان می تواند به صورت برخط برگزار گردد.
۱۱. دستورالعمل فنی فرآیند اجرایی نحوه برگزاری امتحانات در محل سکونت و امتحانات برخط دانشجویان، متعاقباً" از طریق مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه ابلاغ خواهد شد.
۱۲. با توجه به پراکندگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به اینکه شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در مناطق مختلف متفاوت است شروع به تحصیل دانشجویان، علیالخصوص کارآموزی در عرصه و مواردی که در عرصه های بالینی بیمارستانی برگزار میگردد به روسای استانها تفویض تا با هماهنگی مقامات و مسئولین استانی منطقه صورت پذیرد.

۱۳. برای حضور دانشجویان بالینی از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ با اولویت کارورزان و کارآموزان رشتههای مختلف برنامه‌ریزی و اقدام گردد.

۱۴. برای حضور دانشجویان رشته دندانپزشکی با اولویت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و دانشجویان سال آخر، برنامه ریزی شود و به نحوی اقدام گردد که آموزش سایر دانشجویان و انجام آموزش های عملی به خصوص در مواردی که مستلزم انجام کار درمانی با بیمار می‌باشد به صورت گروهی و با رعایت پروتکل های بهداشتی و به نوبت در دانشگاه حضور یابند.

۱۵. ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی کلیه رشته‌ها در مواردی که مستلزم تماس با بیمار نمی باشد در گروه‌های کوچکتر که امکان رعایت پروتکل های بهداشتی میسر باشد انجام گردد و برای مواردی که مستلزم کار با بیمار می‌باشد به صورت گروهی و در نوبت‌های مختلف با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت پذیرد.

۱۶. در رابطه با کارآموزی دانشجویان رشته پزشکی با توجه به اعلام قبلی وزارت بهداشت با استفاده حداکثری از امکانات آموزشی بخش درمانگاهی یا آموزش الکترونیک میزان بخش‌ها را می توان کاهش داد تا زمان بین ۱۲۰-۱۰۵ روز جبران گردد و سپس آموزش به صورت روال عادی با توجه به شرایط روز ادامه یابد.

۱۷. دانشجویان مقطع کارشناسی چنانچه بتوانند در خصوص کارآموزی در عرصه از بیمارستانها یا مراکز درمانی شهر محل سکونت خودکه مورد تایید دانشکده می باشد پذیرش اخذ نماید برگزاری کارآموزی با هماهنگی واحد مبدأ با واحد دانشگاهی شهر محل سکونت (جهت نظارت) بلامانع خواهد بود.

۱۸. گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان رشته دامپزشکی، در صورت ارائه با تقاضای شخصی و کسب مجوز از کلینیک یا بیمارستان موردتایید سازمان دامپزشکی در شهر مورد تقاضا بلامانع خواهد بود.

۱۹. با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم انجام مکاتبات واحدهای دانشگاهی در خصوص اخذ مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویانی کهدارای مشکل آموزشی می باشند، در صورت صدور مجوز از مراجع ذیصلاح و تایید مدیر گروه و آموزش واحد دانشگاهی مربوطه مبنیبر حضور دانشجویان در کلاس‌های مجازی، واحدها / مراکز دانشگاهی می‌توانند نسبت به ثبت دروس اقدام نمایند.

۲۰. در خصوص آن دسته از دانشجویانی که حائز شرایط اخذ رساله / پایان نامه و آزمون جامع دوره دکتری تخصصی بوده و تاکنون موفق بهثبت آن نشده اند، با تایید گروه و آموزش واحد دانشگاهی و رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی ثبت آنها امکان پذیر می باشد.این دستورالعمل در تاریخ ۹۹/۳/۱۵ به تایید رئیس محترم دانشگاه رسیده و مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و نظارت بر آن بر عهده روسای مراکز / واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است‌‌‌‌‌‌‌