راهنمای آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸
محل برگزاری آزمون دانشجویان متقاضی طرح تعاون آزمون جامع : بوشهر خیابان ورزش - ساختمان شهید مفتح شماره تماس در ساعات اداری :07733341003
  نحوه برگزاری آزمون جامع در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر
سامانه انتخاب محل آزمون جامع دوره دکتری تخصصی ویژه دانشجویان متقاضی طرح تعاون
نرم افزار های مورد نیاز در بخش شفاهی آزمون جامع

نرم افزارهای مورد نیاز برای موبایل
نرم افزارهای مورد نیاز کامپیوتر
FIREFOX FIREFOX
ADOBE CONNECT FLASH PLAYER
  ADOBE CONNECT
  ANYDESK
  KEYBOARD FARSI

شماره تماس مسئولین آموزش و دانشکده ها

سرپرست دانشکده علوم انسانی

(نصراله سلامی)

مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی

(حسین ریشهری)

معاون دانشکده فنی و مهندسی

(یوسف مردانی)

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

(محمد هادی اتابک زاده)

رئیس اداره امتحانات و ثبت نام

(سید علیرضا قریشی)

مدیر آموزش

(سید مرتضی محمودی)

کارشناس انفورماتیک

(امیر علی رستم پور)

09171765039 09177710778 09177754919 09173785167 09177725595 09173232786 09177721380