بازگشت

قیصری: استادان نقطه اتکای دانشجویان و طراحان اصلی توسعه دانشگاه هستند

قیصری: استادان نقطه اتکای دانشجویان و طراحان اصلی توسعه دانشگاه هستند

تاریخ: 95/2/20

در جلسه مشترک رئیس واحد بوشهر و مدیران گروه دانشکده فنی مهندسی
قیصری: استادان نقطه اتکای دانشجویان و طراحان اصلی توسعه دانشگاه هستند رئیس واحد بوشهر و رئیس دانشکده فنی مهندسی این واحد با مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده فنی مهندسی و معاونان پژهش و فناوری و دانشجویی و فرهنگی واحد بوشهر دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در این نشست با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: «دانشجویان باید دانشگاه را محلی امن برای فعالیت‌های خود بدانند و تمام کوشش و تلاش خود را برای نیل به اهداف این دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام دهند.»
دکتر یوسف قیصری ادامه داد: «در این میان مسئولیت سنگینی بر دوش ما قرار گرفته است که به عنوان گرداندگان دانشگاه، شرایطی را به وجود آوریم تا دانشجویان، آسوده خاطر، در محیطی آرام و پرنشاط به کسب علم و دانش بپردازند.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، استادان نقطه اتکا دانشجویان در دانشگاه دانست و افزود: «استادان باید راهنما و هدایتگر دانشجویان در امر پژوهش و آموزش برای رسیدن آنان به آینده‌ای روشن باشند.»
قیصری نقش استادان را در ترسیم فردای بهتر برای اینکهن مرز و بوم بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: «باید بستری فراهم شود تا شور و اشتیاق دانشجویان برای مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و.... صد چندان شود.»
دبیر هیأت امنای استان بوشهر با تأکید بر اینکه همه کار‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرد، عنوان کرد: «خوشبختانه با درایت و دور اندیشی دکتر میرزاده، در باره همه مسائل بخشنامه‌های واضح و شفاف صادر شده که دست اقدام کنندگان را در این خصوص باز گذاشته است

وی با بیان اینکه همه استادان باید یک رون‌شناس و آگاه به مسائل و هنجارهای اجتماعی باشند، تصریح کرد: «اکثر دانشجویان در مقطع حساسی از عمر خود با کوله‌باری از امید وارد دانشگاه می‌شوند که باید زمینه تعالی آنان فراهم شود.»
قیصری دانشگاه را بهترین محل تعالی انسان معرفی و بیان کرد: «برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، کلاس‌های فوق برنامه، بازدید‌ها و اردوهای آموزشی و.... یکی از نیازهای اصلی دانشجویان است.»
رئیس واحد بوشهر از دانشگاه به عنوان بهترین مکان تجربه اندوزی در امر صنعت و اشتغالزایی نام برد و ادامه داد: «دانشگاه پلی است میان دانشجو و صنعت و بازار کسب و کار که باید پایه‌های این پل مستحکم و استوار‌تر بنا شوند

قیصری تصریح کرد: «استادان جزء ارکان اصلی دانشگاه محسوب شده و نقش آنان از مدیران بیشتر مشهود است.» در پایان مدیران گروه درخواست‌ها و مسائل خود را بصورت مستقیم و بی‌واسطه با رئیس دانشگاه مطرح کردند و ایشان نیز قول همکاری و مساعدت دادند