بازگشت

در جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر مطرح شد حمایت از طرح‌های پژوهشی مربوط به مسائل زنان

در جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر مطرح شد حمایت از طرح‌های پژوهشی مربوط به مسائل زنان

تاریخ: 95/2/4

رئیس واحد بوشهر با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی فراهم آوردن امکانات رشد انسانی و حرکت به سوی کمال است، اظهار کرد:« این رشد مستلزم شناخت هنجارهای جامعه و نیازهای مربوط به مسائل زنان، خانواده و ... است.»
به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر یوسف قیصری در چهارمین جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر که با حضور رئیس و اعضای این شورا برگزار شد با تأکید بر اینکه تکریم زنان در جوامع امروز ضرورت دارد، بیان کرد: «یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور پررنگ‌تر و فعال‌تر زنان در جامعه و بدنه مدیریتی کشور است.»
وی تصریح کرد: «باید با برنامه ریزی مناسب برای زنان بستری مناسب برای حضور آنان در قسمت‌های مختلف فراهم کنیم تا از آسیب‌های اجتماعی در امان باشند.»

قیصری افزود: «پژوهش و تحقیقات به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در جهت رفع نیاز‌ها و‌تنگناهای فرهنگی و اجتماعی و بهبود وضعیت خواهد بود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای مسائل زنان به وسیله مدلی جامع و هماهنگ با در نظر گرفتن دستورات اسلام، تصریح کرد:« ایجاد هماهنگی و انسجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف مسائل زنان، از طریق طراحی شبکه ارتباطی زنان پژوهشگر بسیار حائز اهمیت است.»
در پایان این جلسه حمایت از طرح‌های پژوهشی در خصوص زنان در شوراهای پژوهشی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان به تصویب رسید.