شیوه نامه تحصیل همزمان

نظر به سیاست های کلان دانشگاه به منظور هم افزایی روزافزون در زمینه های مختلف علوم وفن آوری و تربیت انسان های مسلط در دو رشته تحصیلی و کسب مهارت لازم، شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و ازتاریخ پنجم آذر 1398 از سوی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر