تربیت بدنی و امور ورزش

معرفی پرسنل تربیت بدنی
سالن های ورزشی دانشگاه
مسابقات ورزشی دانشجویی
مسابقات ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی
 همایش ها و کارگاه ها
 فرم ها
 اخبار ورزشی
اطلاعیه ها

مسئول تربیت بدنی و امور  ورزش

نام ونام خانوادگی : سید نوید شاهروبندی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت  : مسئول تربیت بدنی و امور  ورزش
پست الکترونیکی : shahrobandisayednavid@yahoo.com
شماره تماس  07733552003