کارشناس مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگی:           مریم طاهرزاده  
رشته تحصیلی: روانشناسی
گرایش: عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 09170996104
پست الکترونیک: nina_am62@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر