زمان ثبت نام و اطلاعیه ها و راهنمای ثبت نام دانشجویان کاردانی و کارشناسی  متعاقبا اعلام می گردد.