قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان عزیز

باتوجه به بخشنامه جدید سازمان مرکزی در خصوص چاپ و تشویق مقالات، متقاضیان دریافت تشویق مقاله علاوه بر ارسال فرم درخواست، مقاله چاپ شده و نمایه (Index) مجله، ضروری است موارد زیر نیز رعایت گردد:

  • مجله تخصصی و معتبر باشد، اهداف و محورهای گسترده نداشته باشد.
  • متقاضیان تشویق مقالات، باید برگه ­ها یا مکاتبات داوری و تأیید هر مقاله را همراه با فرم درخواست ارایه فرمایند.
  • مقالات چاپ شده در مجلات دانشگاه آزاد اسلامی مشمول دریافت تشویق نیستند مگر این که مجله دارای رتبه علمی از وزارتین و یا دارای امتیاز از اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی باشند.
  • دانشجویان از این پس برای مقاله های مستخرج از پایان­ نامه یا رساله، چنانچه بیش از 18 ماه از تاریخ دفاع از پایان ­نامه یا رساله نگذشته باشد، مشمول دریافت تشویق خواهند بود.

 

 

 

 

«حوزه معاونت پژوهش و  فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر»