فراخوان هم‌اندیشی

فراخوان هم‌اندیشی دانشجویان مدیران اجرایی استان با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر