رئیس اداره  برنامه ریزی و  امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی:           حسین قربانی
رشته تحصیلی: علوم تربیتی و جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 07733683705
پست الکترونیک: Alipoo-Gold@yahoo.com
   
   
   

سوابق شغلی :

 1. کارشناس امور آموزش 1/12/75 لغایت 1/3/76
 2. کارشناس امور دانشجویی 1/3/76 لغایت 1/12/76
 3. کارشناس پژوهش 1/9/87
 4. مسئول آموزش دانشکده معلمان 1/6/79
 5. مدیر حوزه اصلی دانشکده فنی مهندسی سال 80- در آزمون سراسری
 6. مسئول توزیع کارت و رفع نقص آزمون سراسری سال 80
 7. سرپرست حوزه معاونت آموزش دانشکده
 8. مسئول انجمن فارغ التحصیلان و انجمن اولیاء دانشجویان و دانشگاه 13/11/77
 9. مسئول دفتر جذب هیأت علمی واحد 5/10/77
 10. کارشناس ارشد ادبیات فارسی و کارشناس زبان انگلیسی
 11. مسئول بخش ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
 12. رئیس اداره فارغ التحصیلان واحد 12/7/85
 13. عضو شورای آموزشی واحد 31/6/86 . دستور ریاست محترم واحد
 14. معاون آموزش دانشکده فنی و مهندسی واحد- دستور ریاست محترم واحد 19/4/90
 15. رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی 5/7/90
 16. مدیر امور اداری واحد 7/9/91

سوابق پژوهشی داخلی:

 1. نماینده دانشگاه جهت پژوهش­های اجتماعی و اطلاعاتی در زمینه توزیع جمعیت شهر بوشهر- 10/6/78
  ( مرکزبهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-فرمانداری بوشهر-سازمان برنامه و بودجه استان) .
 2. مسئول مرکز پژوهش­های آماری و نظر سنجی اجتماعی- ( معاونت محترم پژوهش سازمان مرکزی) فرمانداری 20/6/78.
 3. نماینده دانشگاه جهت پژوهش­های اجتماعی و اطلاعاتی در زمینه­های توزیع جمعیتی و تعداد خانوارها در شهرستان­های گناوه دشتستان- تنگستان دشتی 7-7/78 کمیته امداد بوشهر .

اهم فعالیت­ها:

 • نظارت بر اعمال و اجرای آئین نامه­ها، دستورالعمل­ها و سایر مقررات اداری، استخدامی تشکیلاتی و خدماتی دانشگاه متبوع.
 • نظارت بر اجرای صحیح طرح­های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد.
 • تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی.
 • امضای پیش نویس احکام استخدامی، ارتقاء یا تنزل گروه، افزایش و کاهش، برقراری یا قطع انواع فوق العاده­ها با رعایت مقررات و آئین نامه­ها و دستورالعمل­های مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی که به وسیله پرسنل یا ادارات تحت سرپرستی تهیه می­شود طبق اختیارات تفویض شده از سوی مقام مافوق.
 • همکاری با دفتر یا واحد روابط عمومی برای برگزاری مراسم مربوط به جشن­ها و اعیاد ملی و ایام سوگواری و شرکت در مراسم مذکور.
 • نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی، ماشین نویسی، چاپ و تکثیر و پرسنل خدماتی اداری و فنی.
 • مطالعه و امضای پیش نویس­هایی که برای مقام مافوق تهیه می­گردد.
 •  آگاهی از مصوبات مجموعه­ها و مبانی قانونی هدف­ها و تکالیف اساسی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز واحد.
 • تهیه وسائل و امکانات لازم به منظور اجرای آموزش قبل و ضمن خدمت با هماهنگی مقام مافوق و دفتر تشکیلات و روش­ها.
 • برآورد میزان ملزومات و ابراز و لوازم کار اداری اعم از دستی یا ماشینی و نظارت بر توزیع آنان.
 • شرکت در کنفرانس­ها، سمینارها، و سایر گردهمایی­هایی که در رابطه با بهبود مدیریت واحد در شورای منطقه و یا سازمان مرکزی و یا سایر نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی برگزار می­شود بر حسب تشخیص ریاست واحد.
 • همکاری با مدیریت­های تشکیلات و روش­ها و امور اداری سازمان مرکزی به منظور آشنائی بیشتر با روش­های مورد عمل و اجرای آئین نامه­ها، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های صادره.
 • همکاری در تهیه محل برگزاری کلاس­های آموزش قبل و ضمن خدمت و ابزار و لوازم ضروری برای مدرسین و شرکت کنندگان در کلاس­های آموزشی مذکور با همکاری دفتر تشکیلات و روش­ها.

انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مسئول مستقیم مافوق.